Dokumenter

Under finner du alt du trenger av protokoller, skjemaer til utfylling, retningslinjer og standarddokumenter for nye foreninger.

Styringsdokumenter

Hyperion sine styringsdokumenter

Her finner du dokumentene som legger rammene for hvordan Hyperion driftes, samt hva forbundet skal gjøre og mene. Alle disse dokumentene er vedtatt av Landstinget.

Retningslinjer

Diverse retningslinjer for Hyperion

I tillegg til styringsdokumentene har Hyperion en rekke andre retingslinjer som legger føringer for sentralleddes virksomhet og forbundets arrangementer. Disse dokumentene er vedtatt av Sentralstyret.

Landstingsprotokoller

Protokoll for Hyperions Landsting.

Landstinget er Hyperions øverste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av oktober.

Her kan alle Hyperion sine foreninger delta og bli med å bestemme hva Hyperion skal gjøre, mene og hvem som skal sitte i sentralstyret, desisjonskomiteen og valgkomiteen til Hyperion.

Skjemaer

Utleggsskjema (digital utfylling)

Kort tekst som beskriver hva dette skjemaet er til, og når det kan benyttes.

Innmelding av forening

Ønsker du å melde inn en ny forening i Hyperion? Da gjør du det i skjemaet på denne siden.

Bestilling av merch

Hyperion vil gjerne at alle tillitsvalgte i regionslag, komiteer og foreninger skal ha Hans Majestet Enhjørningen på sin rygg, solbriller eller andre klesplagg.

Ved å fylle ut dette skjemaet har du anledning om å gi ønske av hva dere ønsker, eller trenger.

Nyttig dokumenter til foreninger

Nyttig dokumenter til foreninger

Det er ikke alltid lett å drive foreninger, og vi i Hyperion er her for å hjelpe. Når det kommer til maler for medlemslister, styringslister, budsjett og vedtekter så kan dere ta utgangspunkt i disse dokumentene.

Høringssvar

Høringssvar fra Hyperion sentralt

Hyperion svarer på høringer fra Stortinget, departementer og andre aktører som angår våre fritidsinteresser og barne- og ungdomsfrivilligheten i Norge.