Om oss

Hyperion bruker begrepet “de fantastiske fritidsinteressene” om de interessene vi representerer. Interesseområdene omfatter bl.a. datatreff, rollespill, laiv, brettspill, science fiction, fantasy, miniatyrspill, cosplay og tilsvarende. Hyperion mener de fantastiske fritidsinteressene er blant vår tids mest utbredte ungdomsaktiviteter, og at det er viktig at det finnes gode arenaer for ungdom som til daglig engasjerer seg i fantasirike interesser. Fra kjellerstua til festivaler, i skogen eller i store lokaler møtes mennesker som skaper en ny virkelighet gjennom kreativitet og fantasi – Hyperion skal være der for å legge til rette for og inspirere folk i dette miljøet.

Hyperion organiserer ikke selv fantastiske aktiviteter direkte for sine medlemmer. Hyperion fungerer i stedet som en paraply- og støtteorganisasjon for medlemsforeninger som organiserer slike aktiviteter. Hyperion arbeider med å aktivisere og engasjere medlemmene via arrangementer, kurs foredrag og sosiale aktiviteter arrangert av medlemsforeningene og forbundet sentralt. For medlemsforeningene bidrar Hyperion med økonomiske, administrative og menneskelige ressurser. Hyperion skal også tilstrebe samarbeid med lignende organisasjoner i andre land, med spesielt fokus på Norden og Europa, og er medlem i den nordiske organisasjonen Imagine.

I 2011 hadde Hyperion 94 medlemsforeninger, med totalt 14 352 medlemmer og er en organisasjon i stadig vekst. Blant Hyperions større medlemforeninger finner man bl.a. Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom (KANDU) og Spillforeningen Arcon (Norges største spillfestivalarrangør).


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑