Om Hyperion

Hyperion er det norske forbundet for fantastiske fritidsinteresser.

Hyperion bruker begrepet “de fantastiske fritidsinteressene” om de interessene vi representerer. Interesseområdene omfatter bl.a. data, rollespill, laiv, brettspill, fabelprosa, miniatyrspill, cosplay og tilsvarende. Hyperion mener de fantastiske fritidsinteressene er blant vår tids mest utbredte ungdomsaktiviteter, og at det er viktig at det finnes gode arenaer for ungdom som til daglig engasjerer seg i fantasirike interesser. Fra kjellerstua til festivaler, i skogen eller i store lokaler møtes mennesker som skaper en ny virkelighet gjennom kreativitet og fantasi – Hyperion skal være der for å legge til rette for og inspirere folk i dette miljøet.

Hyperion organiserer ikke selv fantastiske aktiviteter direkte for sine medlemmer. Hyperion fungerer i stedet som en paraply- og støtteorganisasjon for medlemsforeninger som organiserer slike aktiviteter. Medlemsforeningene er suverene og uavhengige deler av Hyperion. Hyperions sentrale organer kan ikke avsette eller velge tillitsvalgte i medlemsforeningene, og kan heller ikke overprøve avgjørelser fattet av deres egne valgte organer. Hyperion arbeider med å aktivisere og engasjere medlemmene via arrangementer, kurs foredrag og sosiale aktiviteter arrangert av medlemsforeningene og forbundet sentralt. For medlemsforeningene bidrar Hyperion med økonomiske, administrative og menneskelige ressurser. Hyperion skal også tilstrebe samarbeid med lignende organisasjoner i andre land, med spesielt fokus på Norden og Europa.

Hyperion er en landsomfattende organisasjon. Vi er organisert lokalt gjennom enkeltstående medlemsforeninger, regionalt ved regionslag, og sentralt ved et Landsting og dets valgte organer. I menyen over kan du lese mer om de forskjellige.

I 2019 hadde Hyperion 136 medlemsforeninger, og i underkant av 20’000 medlemmer og er en organisasjon i stadig vekst. Blant Hyperions større medlemforeninger finner man bl.a. Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom (KANDU), Torucon og Spillforeningen Arcon.

 


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑